Vårkongress 2018

Ikväll (2018-05-31) har Stockholms Schackförbund hållit sin vårkongress. Vårkongressen behandlar framför allt ekonomin för det senast avslutade verksamhetsåret (i detta fall 2017). På vårkongressen väljs även ordföranden i Riltonkommittén. Ingemar Falk avgick på grund av nya arbetsförhållanden och till ny Riltonkommittéordförande valdes Dan Haglund. Ingemar Falk avtackades för sina insatser som Riltonkommittéordförande. Han har under de år han varit med i Riltonkommittén varit med och lyft turneringen till nya höjder.

Vid avslutningen av kongressen tilldelades Peter Hlatwatsch en utmärkelse av Stockholms Schackförbunds styrelse då han blev det första namnet på den tavla över Stockholm Schack Mecenater som inrättats. Peters insatser för Stockholmsschacket under de senaste 25 åren kan inte nog uppskattas.

Peter_Hlawatsch_Björn_Gambäck-2
Peter Hlawatsch (t.v.) och Stockholms SF:s ordförande Björn Gambäck

Text: Jonas Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund