Torsten Gustavsson avliden

Min före detta kollega på Stockholms Schackförbund Torsten Gustavsson avled i Eskilstuna den 27 juli 84 år gammal.
Torsten var född 1935 och jobbade sina sista yrkesverksamma år på Stockholms Schackförbunds kansli där han tillsamman med Sven-Gunnar Samuelsson, Bo Ländin, Jan Peter Palmblad, Ted Gemzell och Malte Burwick var med och startade upp/utvecklade Schackfyran i Stockholm. Det första Schackfyranprojektet i Stockholm var läsåret 1992/1993.

Torstens kunskaper om Schackfyran var ovärderliga för Stockholms Schackförbund då han innan han började hos oss jobbade med Schackfyran i Västerås där Schackfyran startade läsåret 1979/1980.  

Precis som Schackfyrans ”grundare”, Göran Malmsten, så var Schackfyran motto ”Alla måste få vara med” det viktigaste för Torsten. För varken Göran eller Torsten var eliten viktig, det var snarare eleverna som av någon anledning stod utanför som de brann för. Sveriges Schackförbunds Riksinstruktör, Jesper Hall, intervjuade Göran i TfS. Artikeln kan läsas här.
Även om jag inte har pratat med Torsten om denna artikel direkt så tror jag mig våga påstå att Torstens synsätt på Schackfyran i stort stämmer med det Göran ger uttryck för i artikeln.

Torsten, tack för allt du gjort för Stockholmsschacket. Vi saknar dig.

Jonas Sandbom
Kanslichef

Text: Jonas Sandbom