Ted Gemzell ny ordförande i Sveriges Schackförbund

Idag (2018-07-01) har Sveriges Schackförbund haft sin kongress i Ronneby. Alla distrikt utom Södermanland var närvarande. Det innebar att röstlängden justerades till 73 av 75 möjliga röster.

Sveriges Schackförbunds valberedning (Jan Wikander [Stockholms SF], Gert Gustavsson [Hallands SF] och Anders Pettersson [Göteborgs SF]) hade föreslagit att Ted Gemzell, från Stockholms SF (Stockholms SS) skulle väljas till ny ordförande. Även Carl Fredrik Johansson från Upplands SF (Upsala ASS)  som suttit som ordförande sedan 2013 kandiderade. Efter att valberedningen berättat varför de hade valt att nominera Ted Gemzell fick kandidaterna möjlighet att presentera sig. Efter en längre diskussion där kongressledamöterna framförde olika åsikter blev det en sluten omröstning där det visade sig att Ted Gemzell vann omröstningen med siffrorna 43 mot 28 med 2 blankröster.

Stockholms Schackförbund gratulerar Ted Gemzell till sitt nya och mycket viktiga uppdrag och tackar samtidigt Carl Fredrik Johansson för hans insatser som ledare för svenskt schack under fem framgångsrika år.

524_Ted_Gemzell

Övriga ärenden som behandlades på kongressen var bland annat ett förslag om höjda medlemsavgifter för seniorer. Förslaget röstades ner av kongressen med röstsiffrorna 41-32. Det innebär att medlemsavgiften till Sveriges Schackförbund under 2019 kommer att vara oförändrade, 240 kronor. Medlemsavgiften till Sveriges Schackförbund för juniorer och ungdomar upp till och med 25 år är också oförändrade under 2019, 10 kronor.

Text: Jonas Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund