Ted Gemzell föreslagen av Sveriges SF:s valberedning som ny ordförande i Sveriges SF

Sveriges Schackförbunds valberedning har föreslagit att Ted Gemzell, Stockholms SS, ska väljas till ny ordförande i Sveriges Schackförbund.
Den sittande ordföranden Carl-Fredrik Johansson har meddelat att även han kandiderar till denna post. Om detta går det att läsa i den kallelse till Sveriges Schackförbunds kongress som publicerats på Sveriges Schackförbunds hemsida.

Nu har Ted Gemzell skrivit om varför han valt att kandidera till posten som ordförande i Sveriges Schackförbund och även om vad han tror att han kan tillföra till organisationen. Teds skrivelse kan läsas här.

Ted Gemzell
Text: Jonas Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)