Stockholms Schackförbunds vårkongress 2017

Idag (2017-05-30) har Stockholms Schackförbunds vårkongress 2017 ägt rum.

Nio klubbar med sammanlagt 32 röster närvarade. Mikael Näslund, Kristallens SK valdes till mötesordförande. Ett uppdrag som han skötte med bravur.

Vy-StSF-Vårkongressen_2017-05-30
Vårkongressen 2017

Förbundets ordförande, Jan Wikander, SK Rockaden, meddelade att han meddelat valberedningen att han inte kommer ställa upp till omval vid höstkongressen 2017.
På kongressen redovisades 2016 års verksamhet som sammanfattats i verksamhetsberättelsen.
Vårkongressen fastställde resultat- och balansräkningen, godkände Verksamhetsberättelsen och beviljade, efter att hört revisorernas berättelse, styrelsen ansvarsfrihet för 2016. Vårkongressen beslöt att 2016-års resultat skulle balanseras i ny räkning.
Ingemar Falk, Stockholms SS, omvaldes till ordförande i Riltonkommittén.
Vårkongressen behandlade de propositioner och motioner som Sveriges Schackförbunds kongress i Stockholm den 9 juli ska behandla. Vårkongressen instruerade Stockholms Schackförbunds kongressombud hur de ska ställa sig till dessa propositioner och motioner.

Efter kongressens avslutande delade Tävlingsutskottets ordförande, Dan Haglund, Järfälla SS, ut priser i Stockholmsserien 2016/2017, Lag-DM 2016/2107, Lag-DM i blixt 2016 och till Stockholmsmästaren 2017.

Foto: Lars OA Hedlund
Text: Jonas Sandbom