Stockholms Schackförbunds vårkongress 2016

Idag, 2016-05-31, har Stockholms Schackförbund haft sin vårkongress 2016.

Sammanlagt kom 12 klubbar med sammanlagt 43 röster. Joel Sjöstrand, Trojanska Hästen, valdes till mötesordförande och Jonas Sandbom, SK Rockaden, till mötessekreterare.

Vårkongressen har till huvuduppgift att behandla bokslutet 2015 som visade på ett överskott på drygt 168 000 kronor. På vårkongressen väljs också ordföranden i Riltonkommittén. Det blev omval av Ingemar Falk, Stockholms SS.
Linda von Fircks, SK Rockaden, valdes till styrelseledamot på ett fyllnadsval efter Dorit Paltzer som på egen begäran lämnat styrelsen.

Vårkongressen 2016
Vårkongressen 2016

Foto: Lars OA Hedlund

Tre motioner från Mälaröarnas SS behandlades. Kongressen såg flera bra påpekanden i motionerna, men beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå alla tre och ge respektive kommitté i Stockholms Schackförbund att arbeta vidare med frågorna.

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)