Stockholms Schackförbunds kongresser 2020

På kvällens (2020-01-16) konstituerande styrelsemötet i Stockholms Schackförbund beslöt styrelsen datum för 2020-års kongresser.

Vårkongressen 2020 äger rum 2020-06 08 klockan 19:00 på Salongerna.
Höstkongressen 2020 äger rum 2020-12-10 klockan 19:00 på Salongerna.

Motioner till vårkongressen ska vara kansliet tillhanda senast 2020-04-27. Motioner till höstkongressen ska vara kansliet tillhanda senast 2020-10-29.

Text: Jonas Sandbom

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)