Stockholms Schackförbunds kongresser 2017

Stockholms Schackförbunds vårkongress äger rum den 30 maj klockan 19:00.
Stockholms Schackförbunds höstkongress äger rum den 6 december klockan 19:00.

Eventuella motioner ska vara inne senast 6 veckor innan (18 april respektive 25 oktober)

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)