Stockholms Schackförbunds höstkongress 2023

Ikväll (2023-12-06) har Stockholms Schackförbunds höstkongress genomförts på Stockholms Schacksalonger.

Sveriges Schackförbunds ordförande, Håkan Jalling, valdes till kongressordförande.

Stockholms Schackförbunds höstkongress behandlar mestadels val av styrelse, revisorer och valberedning.

Denna gång fanns det också en motion från Stockholms SS som gick ut på att Stockholms Schackförbund ska försöka livesända fler tävlingar än vad som gjorts hittills. Styrelsen hade gett sitt gillande till motionen och föreslagit att kongressen skulle anse motionen besvarad i och med styrelsens svar, vilket också kongressen beslutade.

De två senaste årens ordförande, Joel Sjöstrand, hade avböjt omval. Valberedningen hade därför tagit fram ett nytt förslag till ordförande, Karl Dingertz. Kongressen valde Karl Dingertz till ny ordförande.

Övriga som valdes till styrelsen var Nicholas Hjelmberg, Svante Wedin, Tomas Silfver, Solomia Truskavetska, Alfred Krzymowski, Jan Engfeldt och Sverker Hasselberg. Mikael Sandberg, Dan Haglund och Alice Ruud hade ett år kvar på sin mandattid,

Kongressen utsåg på styrelsens förslag Leif Stenberg, SK Rockaden, till Hedersledamot i Stockholms Schackförbund.
Ungdomsutskottets ordförande, Svante Wedin delade ut Stockholms Schackförbunds ungdomsledarstipendium till tre ungdomsledare: Olle Eleby, SK Rockaden, Fredrik Ljungheimer, Trojanska Hästen, och Olov Hamilton, Kristallens SK.

Slutligen tackade den nyvalde ordföranden, Karl Dingertz de avgående styrelseledamöterna, Joel Sjöstrand och Ulrika Kågström med varsin blomma. Även Kongressordföranden, Håkan Jalling tackades av med en blomma för sin insats med att leda kongressen.


Leif Stenberg (t.v.) gratuleras av den nyvalde ordföranden, Karl Dingertz, efter det att kongressen
valt honom till Hedersledamot i Stockholms Schackförbund

Fler bilder kan ses i bildarkivet.

Foto: Lars OA Hedlund