Stockholms Schackförbunds höstkongress 2020

Den 9:e december 2020 klockan 19:00 äger Stockholms Schackförbunds höstkongress rum. Det är fortfarande oklart om kongressen kommer att hållas på Salongerna eller om den kommer att ske digitalt.

Eventuella motioner ska vara kansliet till handa senast 2020-10-29.