Stockholms Schackförbunds höstkongress 2020

Den 9 december 2020 klockan 19:00 äger Stockholms Schackförbunds höstkongress rum. Det är idag fortfarande oklart om kongressen kommer att ske på Salongerna eller om den kommer att hållas digitalt.

Den 9:e december 2020 klockan 19:00 äger Stockholms Schackförbunds höstkongress rum. Det är fortfarande oklart om kongressen kommer att hållas på Salongerna eller om den kommer att ske digitalt.

Eventuella motioner ska vara kansliet till handa senast 2020-10-29.

 

 

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)