Stockholms Schackförbunds höstkongress 2019

Ikväll (2019-12-11) har Stockholms Schackförbund haft sin höstkongress. 17 klubbar med sammanlagt 69 röster deltog. Höstkongressen röstade igenom en proposition där styrelsen dels hade föreslagit att alla klubbar anslutna till Stockholms Schackförbund ska begära in utdrag ur polisens belastningsregister på sina ledare som har regelbunden kontakt med barn, dels att styrelsen skulle få i uppgift att skicka en motion til Sveriges Schackförbunds kongress om att Sverige Schackförbund ska besluta samma sak på riksnivå.

Höstkongressen valde också en ny styrelse. Valen gick helt i linje med Valberedningens förslag:

Ordförande Benny Kellner, Stockholms SS
Ledamot Tommy Bech Kristensen, Kungstornet
Ledamot Sverrir Thor, Kungstornet
Ledamot Jana Stojmenovic, Täby SK
Ledamot Lars OA Hedlund, Wasa SK
Ledamot Tomas Silfver, SK Pjäsen
1:e suppleant Lennart Gustavsson, SK Pjäsen
2:e suppleant Nicholas Hjelmberg, Nacka SIK

Valda på höstkongressen med ett år kvar av mandattiden:

Mikael Sandberg, Nacka SIK
Johannes Haddad, SK 127 Skärholmen
Dan Haglund, Järfälla SS

Kongressen avslutades med att den nyvalda ordföranden, Benny Kellner, tackade den avgående ordföranden Björn, Gambäck, och Svante Wedin som lämnade valberedningen för deras insatser för Stockholms Schackförbund. Han tackade också Claes-Göran Westerberg som suttit som kongressordförande. I samtliga fall genom att överlämna en blomma.

Text: Jonas Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund