Skolmästerskap i schack på Kvarnbyskolan

Den 24 och 25 november har Stockholms Schackförbund hjälpt Kvarnbyskolan att arrangera Skolmästerskap i schack, något som skett under många år. Skolans schackansvarige, idrottsläraren Björn Stenqvist, hade som vanligt förlagt idrottsundervisningen utomhus under dessa dagar och därmed kunde man använda Idrottssalen som spellokal. Till sin hjälp med arrangemangen hade Björn ett par kollegor. Stockholms Schackförbunds insats var som vanligt att stå för lottningen. Denna gång gjordes det genom att via Zoom ha kontakt med skolan IT-ansvarige, Filip Bengtsson.

Nytt för i år vara att Björn valt att dela upp tävlingarna i ett flick- och ett pojkmästerskap. Tidigare har han valt att spela en tävling för låg- och en för mellanstadiet. Den 24 november var det flickornas som spelade. 26 flickor deltog. Den 25 november var det killars tur. I killarnas tävling deltog 22 spelare.

Skolmästare för flickor blev Aya i 4B och Skolmästare för pojkar blev Isa i 4A

Resultaten från tjejernas Skolmästerskap kan ses här.
Resultaten från killarnas Skolmästerskap kan ses här.

Skolan har sedan många år en utpräglad schackprofil. Det startade med att Björn tillsammans med skolans dåvarande rektor, Lennart Berglind som är styrelseledamot i Schackklubben Rockaden och tidigare medlem i Sveriges Schackförbunds styrelse, 2011 drog igång skolans schacksatsning. Kvarnbyskolan är en av Stockholms mest aktiva schackskolor och har tre Skolschackklubbar med sammanlagt nära 300 medlemmar.

Foto: Lars OA Hedlund

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Leave a Reply

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)