Schackläger för Ukrainaungdom

Den 28-30 juni anordnade Stockholms Schackförbund ett schackläger för ungdomar från Ukraina som kommit till Sverige på grund av kriget i Ukraina. Läget genomfördes med ekonomiskt stöd från Region Stockholms Kulturnämnd. Schacklägret var sommaravslutning på den schackträning som Stockholms Schackförbund bedrivet sedan mars 2022. Schackträningen har kommit till på initiativ av familjen Trost (mamma Saida och sönerna Martin och Edvin).

Schacklägret genomfördes på Kapellskär Camping och Vandrarhem. Sammanlagt deltog 42 personer på schacklägret.

Stockholms Schackförbund vill framföra ett speciellt tack till familjen Trost, Robert Danielsson och Region Stockholm. Robert är den som tagit fram det utmärkta träningsmateriel som användes under lägret.


Bild_Ukrainaläger_28_30_juni_2022_blid_tagen_av_Saida_Trost_2022_06_28jpg

Foto: Saida Trost