Schackläger för barn från Ukraina

Den 27-29 januari arrangerade Stockholms Schackförbund med stöd av Region Stockholm ett schackläger för barn från Ukraina. Lägret leddes av familjen Trost (Saida, Martin och Edvin). Jesper, Hall, Rado Jovic, Jaydev Saha och Jonas Sandbom hjälpte också till som ledare. Sammanlagt deltog drygt 40 personer på lägret som ägde rum på Zinkensdamms vandrarhem och Stockholms Schacksalonger.Foto: Saida Trost