Schack4an och Schack56an 2015/2016

Måndag den 18 april och tisdag den 19 april spelades Schack4an och Schack 56an 2015/2016 i Globen-Annexet.
Sammanlagt deltog 5226 ungdomar (4020 i Schackfyran och 1206 i Schack 56an).

Slutresultaten i Schack4an den 18 och 19 april kan ses här.

Slutresultatet i Schack 56an kan ses här.

Bildgallerier : härSchack56an

Foto: Lars OA Hedlund

233_Schack4an_2016