Programmet för junior-tävlingar hösten 2018

Vi inom UU (Ungdomsutskottet) har sammanställt ett dokument med juniortävlingar för hösten 2018.
Bra för klubbarnas juniorledare!
Du hittar dokumentet här.

Text: Svante Wedin

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)