#metoo

Stockholms Schackförbunds ordförande, Jan Wikander, har i ett brev som kan läsas här tagit upp det mycket aktuella ämnet om övergrepp i alla dess former. Han skriver bland annat att ämnet kommer att tas upp på Stockholms Schackförbunds höstkongress som äger rum onsdag den 6 december klockan 19:00 på Stockholms Schacksalonger.
Alla klubbar tillhörande Stockholms Schackförbund får skicka ett ombud med rösträtt, men även alla andra medlemmar i klubbarna har närvarorätt.

Text: Jonas Sandbom