Informationsutskottet

Anders Eriksson är ny ordförande. Medlemmarna är nu.

  • Anders Eriksson, ordförande
  • Lars OA Hedlund, fotograf
  • Tomas Silfver, innehåll hemsidan
  • Nicholas Hjelmberg, schackkurser
  • Anna-Karin Gunnarsson, it-stöd