Inbjudan till ”Människan och maskinen”

Den 28 oktober arrangerar Stockholms Schackförbund tillsammans med Kulturhuset/Stadsteatern och förlaget ”Fri Tanke” ett arrangemang angående Schack och AI. Föredraget kommer att ledas av Christer Sturmark.

Inbjudan

Eventuella frågor besvaras av Stockholms Schackförbunds kanslichef, Jonas Sandbom, på telefon 073-613 19 73.


Christer Sturmark

Foto: Lars OA Hedlund