Inbjudan – Schackturnering för personer med funktionsvariationer

Tävlingen är öppen för personer med olika former av rörelsehinder, synskadade och döva. Då det gäller fysiska rörelsehinder så behöver det inte vara ett rörelsehinder som är medfött utan det kan också vara att man får en muskelsjukdom i vuxen ålder, att man får svårigheter efter en stroke eller att man blivit rörelsehindrad på annat sätt.
Har du några frågor är det bara att höra av sig till tävlingsledaren.

Spelform: Spelas i fyrmanna grupper efter rating. Tävlingen ELO-registreras.
Datum: Lördagen den 27 maj och söndag 28 maj 2023.
Betänketid: 90 minuter + 30 sekunder per drag
Tid:
Rond 1 Lördag kl 14. (Anmälan i spellokalen senast kl 13:30.)
Rond 2 Söndag kl 09
Rond 3 kl 14.
Spellokal: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 B, Stockholm (Zinkensdamm)
Priser: 1:a pris 500 kronor. I övrigt sakpriser.

Information och anmälan sker genom att skicka ett mejl till
tomas.silfver@stockholmsschack.se
Meddela vilken funktionsvariation som du har när du anmäler dig.

Startavgiften är 200 kronor och sätts in på postgiro 25 79 58 – 9 Stockholm Schackförbund.
Gratis fika ingår i startavgiften.

Tävlingsledare:
Tomas Silfver tomas.silfver@stockholmsschack.se eller 073-067 57 48.
Jonas Sandbom Tel 073-613 19 73

Välkomna!
/ Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund

Inbjudan