Förlängning stängning av Stockholms Schacksalonger

Hej,

Stockholms Schackförbunds styrelse beslöt på kvällens styrelsemöte att förlänga stängningen av Salongerna till och med 2020-10-15. Styrelsen kommer att tillåta viss juniorverksamhet i begränsad form. Klubbar som normalt hyr på Salongerna kommer att beredas möjlighet att bedriva verksamhet i egen regi . En förutsättning är dock att klubbarna bedriver verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Eventuella frågor om detta kan ställas till Stockholms Schackförbunds kanslichef, Jonas Sandbom, på telefon 073-613 19 73.

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Leave a Reply

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)