Artikel om Essingeskolans schacksatsning i tidningen ”mitt i KUNGSHOLMEN”

Det finns flera skolor i Stockholm som har valt att sats på schack som profil. En av dessa skolor är Essinge Skolan där mellanstadieläraren Maria Helle sedan många år bedrivet en bra schackverksamhet. Nu har skolan infört en särskild schack och matteinriktning som Maria svarar för. Till sin hjälp har hon bland annat en av sina gamla elever, Gabriella Geisler Kågström från Kristallens SK som numera går i åttan och läser spettsmatte på Engelbrektskolan.

Mer om detta kan man läsa i ”mitt i KUNGSHOLMENs” nätupplaga här.


Gabriella Geisler Kågström

Text: Jonas Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund