40 år sedan Doktor Tore Rilton avled

Idag (2023-09-07) är det 40 år sedan Doktor Tore Rilton avled.
Det var startskottet till skapandet av Riltonfonden som i enlighet med Doktor Tore Riltons testamente ärvde 50% av hans tillgångar. Riltonfonden har allt sedan skapandet delat ut tiotals millioner till de i testamentet upptagna förmånstagarna, Rilton Cup, Stockholms Schackförbund, Stockholms Schacksällskap och Sveriges Schackförbund.

Det gör med stor sannolikhet Doktor Tore Rilton till den största svenska schackmecenaten genom tiderna,


Foto: Riltonboken