Lag-DM

Lag-DM är lagtävlingen för Stockholms distrikt. Man spelar i sex divisioner, från Elit till division 5. I Elitdivisionen har man 14-mannalag, och sedan minskar antalet spelare med två för varje division; division 5 har alltså fyramannalag. Division 5 är ny från säsongen 2017/2018. Totalt deltog 41 lag säsongen 2018/19. Speldag är måndagar 18:30 och sker alltid på Stockholms Schacksalonger. Man spelar fem ronder per division från mitten av september till slutet av februari, med systemet att division Elit spelar först och veckan därefter division 1 .Veckan därefter spelar division 2 och 5  och veckan därefter spelar division 3 och 4. Därefter börjar rond 2 med samma divisionsordning. Alla divisioner spelar fem ronder. Betänketiden är något kortare, f.n. 90 minuter för hela partiet samt 30 sekunders tillägg från drag 1.

Regerande mästare säsongen 2018/19 är Wasa SK.

Inbjudan till Lag-DM 2019/2020 kan ses här.
Anmälningsblankett till Lag-DM 2019/2020 kan ses här.

Resultaten för Lag-DM 2019/2020 kan ses här.
Tävlingsbestämmelser för Lag-DM 2019/2020 kan ses här.
Div Elit + 1 kommer att livesändas och kan ses här.
*****************************************************************************
Resultaten för Lag-DM 2018/2019 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2017/2018 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2016/2017 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2015/2016 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2014/2015 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2013/2014 kan ses här.

Foto: Lars OA Hedlund