Schack56an

  • Beskrivning
  • Resultat
  • Bilder
  • Inbjudan mm
Dummy tournament

Schack56an

Bakgrund

Projektet är i princip en naturlig fortsättning på Schack4an. Det finns ett något större tävlingsmoment i Schack56an än i Schack4an även om huvudsyftet är att öka klassen samarbete och sammanhållning.

Resultat

Information saknas.

Topp 3:

Vinjettbilden är tagen av: Seth Doyle på Unsplash 

Bilder

Våra tävlingar dokumenteras ofta i bilder. Stockholms Schackförbund anlitar Lars OA Hedlund som officiell fotograf. Bilderna från våra tävlingar är tagna av honom, om inget annat anges.

Inbjudan mm

Anmälningstid

Sista anmälningsdagen har passerats

Anmälningstiden har gått ut! Evenemanget kanske till och med har börjat. Vänd dig till arrangören och fråga om du kan efteranmäla dig.

Filer

[mdocs_upload_btn]

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)