Lag-DM

  • Beskrivning
  • Resultat
  • Bilder
  • Inbjudan mm
Dummy tournament

Lag-DM

Bakgrund

Lag-DM är lagtävlingen för Stockholms distrikt. Man spelar i sex divisioner, från Elit till division 5. I Elitdivisionen har man 14-mannalag, och sedan minskar antalet spelare med två för varje division; division 5 har alltså fyramannalag. Division 5 är ny från säsongen 2017/2018. Totalt deltog 41 lag säsongen 2018/19. Man spelar fem ronder per division från mitten av september till slutet av februari, med systemet att division Elit spelar först och veckan därefter division 1 .Veckan därefter spelar division 2 och 5  och veckan därefter spelar division 3 och 4. Därefter börjar rond 2 med samma divisionsordning.

Resultat

2019-20: https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7473
2018-19:
Mästare säsongen 2018/19 blev Wasa SK.

Resultaten för Lag-DM 2018/2019 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2017/2018 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2016/2017 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2015/2016 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2014/2015 kan ses här.
Resultaten för Lag-DM 2013/2014 kan ses här.

 

Topp 3:

Vinjettbilden är tagen av: Seth Doyle på Unsplash 

Bilder

Våra tävlingar dokumenteras ofta i bilder. Stockholms Schackförbund anlitar Lars OA Hedlund som officiell fotograf. Bilderna från våra tävlingar är tagna av honom, om inget annat anges.

Inbjudan mm

Anmälningstid

Sista anmälningsdagen har passerats

Anmälningstiden har gått ut! Evenemanget kanske till och med har börjat. Vänd dig till arrangören och fråga om du kan efteranmäla dig.

Filer

[mdocs_upload_btn]

[mdocs single-file=”477″ ]
[mdocs single-file=”475″ ]
[mdocs single-file=”473″ ]

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)