Stockholms Schackförbunds höstkongress

Idag (2016-12-08) hölls Stockholms Schackförbunds höstkongress 2016 på Stockholms Schacksalonger. 10 av distriktets klubbar deltog med sammanlagt 36 röster. Stormästaren Ferdinand Hellers valdes till Kongressordförande.

Foto: Lars OA Hedlund
Foto: Lars OA Hedlund


På kongressen behandlades bland annat en motion inlämnad av Björn Löwgren, SK Passanten, där han föreslog att prispengar skulle förbjudas i Juniordistriktsmästerskap. Efter långa diskussioner  avslogs motionen.

Jan Wikander, SK Rockaden, omvaldes till ordförande på ett år. Dan Haglund, Järfälla SS, och Johannes Haddad, SK Rockaden, omaldes till styrelseledamöter på två år. Mikael Sandberg, Nacka SIK och Björn Gambäck, Södra SASS, nyvaldes till styrelseledamöter på två år. Lennart Gustavsson, SK Pjäsen, omvaldes till förste styrelsesuppleant på ett år och Martin Skjöldebrand, Tyresö SK, nyvaldes till andre suppleant på ett år. Jimmy Bast, SK Rockaden, omvaldes till revisor på två år och Elizabeth Falk, Grant Thornton, omvaldes till revisorsuppleant på ett år. Det sista valet som skede var att en ny valberedning utsågs. Det blev omval av Svante Wedin, Tyresö SK och Simon Marder, Stockholms SS samt nyval av Ulf Ekenberg, Kristallens SK, och Inger Hedman, SK Rockaden, (suppleant). Svante Wedin valdes till sammankallande i valberedningen.

Slutligen tackades de närvarande avgående styrelseledamöterna Anders Larsson och Niklas Ljunglöf av med en blomma. Även kongressordföranden, Ferdinand Hellers, tackades av med en blomma.