Stockholms Schackförbunds höstkongress 2022

I kväll (2022-12-08) hölls Stockholms Schackförbunds höstkongress. 10 klubbar med sammanlagt 37 röster deltog.
Dan Israel, Seniorschack Stockholm, valdes till kongressordförande.

Styrelsen berättade om att den ekonomiska prognosen för 2022 pekar på ett stort överskott. Detta på grund av stora extra Coronabidrag. Styrelsen har därför beslutat att dels betala ut 300 000 kronor till de godkända ungdomsklubbarna per 2021-12-31, dels öka avsättningen till de klubbar som blir godkända ungdomsklubbar per 2022-12-31 med 300 000 kronor (sammanlagt 650 000).

En motion från Södra SASS om att tillåta allianser i Lag-DM röstades ned med röstsiffrorna 21-16.

Joel Sjöstrand omvaldes till ordförande. Lars OA Hedlund och Johannes Haddad lämnade styrelsen och ersattes av två unga flickor, Alice Ruud, Wasa SK och Solomia Truskavetska, SS 4 Springare, som båda är födda 2005.


Fr. v. Solomia Trukavetska och Alice Ruud

Foto: Lars OA Hedlund