Stockholms Schackförbunds höstkongress 2018

Den 5 december höll Stockholms Schackförbund sin höstkongress 2018.

Andreas van der Wal, Hässelby SK, fick förtroendet att leda förhandlingarna.

Inga motioner eller propositioner förelåg. Björn Gambäck, Kristallens SK valdes om till ordförande för nästkommande år.

Text: Jonas  Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund