Stockholms Schackförbunds höstkongress 2017

Idag (2017-12-06) hölls Stockholms Schackförbunds höstkongress.

Stockholms Schackförbunds ordförande, Jan Wikander, började med att be kongressdeltagarna hålla en tyst minut för Arne Sannemark, Järfälla SS, och Gunnar Wahlberg, Nacka SIK, som avlidit sedan vårkongressen. Därefter berättade han vad som hänt i Stockholms Schackförbund under 2017.

Vy-StSF-Höstkongress_Jan_Wikander_hedersmedlemmar_2017-12-06
Jan Wikander ny hedersledamot

Lennart Örnmarker, SK Rockaden, valdes till kongressordförande och Jonas Sandbom, SK Rockaden, valdes till kongressekreterare.

En motion från Björn Löwgren, Seniorschack Stockholm, behandlades och efter en längre debatt beslöt kongressen, med röstsiffrorna 27-10, att avslå motionen.

Kongressen gav styrelsen i uppdrag att se över stadgarna.

Valberedningen hade efter den avgående ordföranden Jan Wikander beslutat att föreslå Björn Gambäck, Kristallens SK, till ny ordförande. Kongressen valde Björn Gambäck till ny ordförande.

Övriga Styrlseledamöter blev Tommy Bech-Kristensen, Kungstornet, Linda von Fircks, SK Rockaden, Lars OA Hedlund, Wasa SK, Benny Kellner, Stockholms SS, och Martin Skjöldebrand, Tyrsö SK, Lennart Gustavsson, SK Pjäsen, (1:e suppleant) och Tomas Silfver, SK Pjäsen, (2:e suppleant).

Kongressen beslöt att byta revisionsbyrå. Till ny revisor valdes Terese Ingman och till revisorsuppleant valdes Karl Ingman. Båda från revisionsbyrån Complett Redovisning och Revision.

En ny valberedning valdes: Svante Wedin (sammankallande), Inger Hedman, Axel Ornstein och Lennart Smith (suppleant).

Till sist utsåg en enig höstkongress, på förslag av styrelsen, den avgående ordföranden Jan Wikander till Hedersmedlem i Stockholms Schackförbund.

Text: Jonas Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund