Stockholms Schackförbunds höstkongress 2016

Stockholms Schackförbunds höstkongress äger rum den 8 december klockan 19:00.

Eventuella motioner ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 27 oktober. Det går bra att skicka in den antingen via e-post eller till adressen nedan.

Stockholms Schackförbund
Hornsgatan 82
118 21  STOCKHOLM
stockholms.schackfrbund@telia.com

Kanslichef och domare på Stockholms Schackförbund

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)