Sportlovsschack på Tranströmerbiblioteket

Under sportlovsveckan höll Stockholms Schackförbund i schackaktiviteter för barn och unga på Tranströmerbiblioteket.

På onsdagen höll Albert Nygren och Stefan Bryntze en öppen schackträning för barn för cirka 35 deltagare. Under torsdagen hölls en schackturnering på ungdomsavdelningen PUNKT, som samlade 15 deltagare över 5 ronder. Alla som var med och spelade fick fina priser.

I samband med tävlingen bildades även en ny schackklubb på biblioteket.

Vi tackar Tranströmerbiblioteket för ett fint och lyckat samarbete!