Spelprogram för juniorer våren 2022

Stockholms schack-juniorers spelprogram för våren 2022 är satt.
Reservation för eventuella ändringar beroende på Pandemin, ändringar hos arrangerande klubbar, mm.

Inbjudan till respektive tävling kommer läggas upp på hemsidan.