Schack – PROs nästa drag?

I årets första upplaga av tidningen PRO pensionären ingår en fin artikel om fyra PRO-föreningar på Söder i Stockholm som i samarbete med pedagoger från Seniorshack Stockholm startat nybörjarkurser i schack.

Läs artikeln här: https://propensionaren.se/alla-kan-lara-sig-spela-schack/


Pedagogiskt material till kursen lånades in från Stockholms Schackförbunds projekt ”Vi spelar ihop” som drivs med stöd av Arvsfonden för att barn och vuxna ska kunna lära sig att spela ihop. Seniorschack modifierade materialet för att det skulle passa i samarbetet med PRO och sedan satte man igång.

En av nybörjarkurserna för pensionärer under hösten 2022 på Stockholms Schacksalonger. Foto: Jesper Hall