Kongresser Stockholms Schackförbund 2018

Stockholms Schackförbund har på sitt ordinarie styrelsemöte 2018-01-08 beslutat om när 2018-års kongresser ska hållas.

Vårkongressen kommer att äga rum torsdagen den 31 maj klockan 19:00. Eventuella motioner ska vara kansliet till handa senast 6 veckor innan (2018-04-19).

Höstkongressen kommer att äga rum onsdagen den 5 december klockan 19:00. Eventuella motioner ska vara kansliet till handa senast 6 veckor innan (2018-10-24).

Text: Jonas Sandbom