Chess Battle

Chess Battle är ett projekt som Stockholms Schackförbund genomför tillsammans med det sociala företaget Utsiktstornet. Chess Battles syfte är: ”Med visionen om en mer respekterande värld är syftet med projektet att använda schacket som en naturlig mötesplats där barn möts på lika villkor, oavsett bakgrund och förutsättningar. Med leken och lagandan som drivkraft har Chess Battle potential att skapa nya relationer och vänskaper mellan skolelever som annars aldrig skulle mötas. Chess Battle kan med lekens naturlighet skapa en ökad respekt och förståelse för andra människor och inspirera till möten över gränser.”

Bildgalleri

Foto: Lars OA Hedlund