Juniorer

Huvudansvaret för Juniorverksemheten i Stockholms Schackförbund har Ungdomsutskottet (UU) tillsammans med Schackfyran/Skolschackkommittén (S4/SK).

Foto: Lars OA Hedlund