JGP-listorna uppdaterade

Inför Trojanska Hästens JGP 1 oktober har aktuella ställningar i de olika klasserna uppdaterats. Hitta dem här.

Vy från JDM i Blixt, Leif Stenberg gör ett domaringripande.

Foto: Lars OA Hedlund