Inbjudan Wasa Junior Open 2020

Inbjudan till två långpartiturneringar, dels för juniorer under 1600 i Elo, dels för juniorer med Elo över 1600.
Inbjudan till två långpartiturneringar, dels för juniorer under 1600 i Elo, dels för juniorer med Elo över 1600.

Inbjudan till långpartiturnering för svenska juniorer, hösten 2020 ”Wasa Junior Open 2020”

Bakgrund: Våra ungdomar erbjuds idag många möjligheter att spela schack online. Urvalet är stort och på såväl Lichess som chess.com finns ständiga turneringar och matcher. Den generella feedbacken från yngre spelare ute i klubbarna vittnar dock om att avsaknaden av ”riktigt” spel – över brädet, är stor. Online-schacket har förvisso skapat oändliga möjligheter till spel och snabba analyser och totalt sett har sannolikt fler människor fått upp ögonen för schack, vilket är positivt. Möjligheterna till samordnade, längre partier är samtidigt begränsade. Majoriteten av alla partier online sker i blixtformat där tiden ofta blir den avgörande faktorn. Utan att gå in på en djupare analys, så är det mer eller mindre vedertaget att yngre spelare behöver spendera längre tid vid brädet, kunna kalkylera sina drag för att därigenom få möjlighet att utvecklas som schackspelare.

Mot denna bakgrund, upplever vi i Wasa och andra juniorklubbar, tillsammans med tränare och spelare, att det idag finns ett uttryckligt behov av matchning och utveckling i form av längre matchpartier, på riktiga bräden. Vi är härvid övertygade om att det finns en väg framåt inom ramen för de lagar och regler som idag gäller och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Wasa SK:s ungdomssektion har därför tagit initiativet till att arrangera en långpartiturnering för svenska juniorer. Tävlingen arrangeras i samarbete med Stockholms Schackförbund. För att tillåta ett större antal deltagare så kommer det arrangeras två tävlingar, i två klasser (en under ELO 1600 och en över ELO 1600), spridda över två helger (fredag-söndag) med totalt fem ronder. 90 min per parti + 30 sek/drag. Ytterligare indelning i ratinggrupper kommer sannolikt att göras beroende av anmälda spelare och spelstyrka, allt i syfte att åstadkomma jämnare matcher.

Antalet spelare för respektive tävling kommer, i enlighet med nu gällande lagstiftning och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, begränsas till max 34 personer, dvs. totalt 17 bord per tävling. Endast spelare och funktionärer kommer att få vistas i lokalen. Utförlig ventilering av lokal, handsprit, rengöring och avstånd mellan bord och spelare m.m. kommer givetvis även att praktiseras. Spellokal kommer att vara Stockholms Schacksalonger. Se separat inbjudan.

Varmt välkomna!

Du kan anmäla dig här, och se de anmälda här.

Wasa SK och Stockholms Schackförbunds Ungdomsutskott.

3 Comments

      • Jag har lagt till tre fält i mallen man använder för nyheter, Anmälningssida, Anmälda och Resultat. Dessa visas bara i inlägger om man fyller i dessa när man gör inlägget.

Leave a Reply

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)