Styrelse

Ledamöter

Björn Gambäck, ordförande
bjorn.gamback [at] stockholmsschack.se

Dan Haglund, sekreterare
Ordförande i TU
dan.haglund [at] stockholmsschack.se

Tommy Bech-Kristensen, skattmästare
tommy.bech-kristensen [at] stockholmsschack.se

Linda von Fircks, ledamot
linda.von.fircks [at] stockholmsschack.se

Johannes Haddad, ledamot
johannes.haddad [at] stockholmsschack.se

Lars OA Hedlund, ledamot
Ledamot i IU
lars.oa.hedlund [at] stockholmsschack.se

Benny Kellner, ledamot
Ordförande i IU
benny.kellner [at] stockholmsschack.se

Mikael Sandberg, ledamot
Ordförande i S4an/Skol
mikael.sandberg [at] stockholmsschack.se

Martin Skjöldebrand, ledamot (avgått)
Ledamot i IU
martin.skjoldebrand [at] stockholmsschack.se

Lennart Gustavsson, 1:e suppleant
Ledamot i TU
lennart.gustavsson [at] stockholmsschack.se

Tomas Silfver, 2:e suppleant
Vice ordförande och ordförande i TU
tomas.silfver [at] stockholmsschack.se

Jonas Sandbom, ständigt adjungerad
Kanslichef
jonas.sandbom [at] stockholmsschack.se

Kontaktuppgifter till styrelse, revisorer och valberedning kan ses här.