Styrelse

Ledamöter

Benny Kellner, ordförande
benny.kellner [at] stockholmsschack.se

Tomas Silfver, Vice ordförande
Ordförande i TU, ledamot i IU
tomas.silfver [at] stockholmsschack.se

Dan Haglund, sekreterare
Ordförande i Riltonkommittén
dan.haglund [at] stockholmsschack.se

Tommy Bech-Kristensen, skattmästare
Ledamot i IU
tommy.bech-kristensen [at] stockholmsschack.se

Johannes Haddad, ledamot
johannes.haddad [at] stockholmsschack.se

Lars OA Hedlund, ledamot
Ledamot i IU
lars.oa.hedlund [at] stockholmsschack.se

Mikael Sandberg, ledamot
Ordförande i S4an/Skol
mikael.sandberg [at] stockholmsschack.se

Jana Stojmenovic, ledamot
jana.stojmenovic [at] stockholmsschack.se

Sverrir Thor, ledamot
Ordförande i IU
sverrir.thor [at] stockholmsschack.se

Lennart Gustavsson, 1:e suppleant
Ledamot i TU
lennart.gustavsson [at] stockholmsschack.se

Nicholas Hjelmberg, 2:e suppleant
Ledamot i RK
nicholas.hjelmberg [at] stockholmsschack.se

Jonas Sandbom, ständigt adjungerad
Kanslichef
jonas.sandbom [at] stockholmsschack.se

Kontaktuppgifter till styrelse, revisorer och valberedning kan ses här.