Styrelse

Styrelsen består av ordföranden och åtta övriga ledamöter samt två rangordnade suppleanter. Enligt stadgarna är styrelsens uppgift bl a att besluta i alla till förbundet hörande frågor (som inte avgörs av kongressen), att handha och förvalta förbundets tillgångar och utse kanslichef och utöva personal- och arbetsgivaransvar.

Relaterade dokument

Du kan hämta styrelsens kontaktuppgifter i PDF-format här.

Ordinarie ledamöter

Benny Kellner

Ordförande Stockholms Schackförbund

Tomas Silfver

Ledamot

Ulrika Kågström

Skattmästare

Dan Haglund

Vice ordförande Stockholms Schackförbund, Sekreterare

Mikael Sandberg

Ordf Schackfyran och Skolschackkommittén

Svante Wedin

Ordförande Ungdomsutskottet

Johannes Haddad

Johannes Haddad

Ledamot

Jana Stojmenovic

Ledamot

Ledamot

Lars OA Hedlund

Ledamot, Fotograf

Ersättare

Jan Engfeldt

Ersättare

Ersättare

Nicholas Hjelmberg

Ordf Informationsutskottet

Adjungerade

Jonas Sandbom

Kanslichef

Ständigt adjungerad

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)