Kongressprotokoll

Vårkongressen 2020 äger rum 2020-06 08 klockan 19:00 på Salongerna.
Höstkongressen 2020 äger rum 2020-12-10 klockan 19:00 på Salongerna.
Motioner till vårkongressen ska vara kansliet tillhanda senast 2020-04-27. Motioner till höstkongressen ska vara kansliet tillhanda senast 2020-10-29.