GDPR-policy

Stockholms Schackförbund har tagit fram en GDPR-policy som kan ses här.

GDPR-ansvarig i Stockholms Schackförbunds styrelse är Martin Skjöldebrand.

GDPR-frågor hanteras normalt av Michael Bergman på Stockholms Schackförbunds kansli.