Förbundet

Förbundet

Stockholms Schackförbund bildades den 28 januari 1911, och man firade 100-årsjubileum samma datum 2011 på Grodan/La Grenouille med många inbjudna gäster och med pompa och ståt.

Styrelsen består av 11 personer: 1 ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år i taget, medan övriga ledamöter väljs på två år (bortsett från eventuella fyllnadsval). Dessutom är kanslichefen ständigt adjungerad till styrelsemötena.

 

Kongressdeltagare vid höstkongressen 2019. Foto: Lars OA Hedlund.

Man har två kongresser per år. Höstkongressen sker i november/december, och det är där och då det beslutas vilka som väljs in i styrelsen. Som uppföljning kommer sedan ett konstituerande möte i mitten av januari, där de olika rollerna i utskotten fördelas. För närvarande har styrelsen sex olika kommittéer/utskott med olika ansvarsområden: Tävlingsutskottet, Ungdomsutskottet, Schack4an/Skolkommittén, PR- och Informationsutskottet, Ekonomiutskottet samt Riltonkommittén. Det finns en arbetsbeskrivning för varje kommitté/utskott.

Vårkongressen avslutar vårsäsongen och sker i slutet av maj eller början av juni. Där väljs ordförande till Riltonkommittén, som sedan tillträder inför Riltonturneringarna i december/januari.

Alla registrerade klubbar har rätt att delta med sin representant i kongresserna. Varje representant har ett antal röster baserat på antalet klubbmedlemmar i respektive klubb. Man måste också i tid anmäla sitt deltagande i kongressen med ett underskrivet dokument för att få rösta. Övriga medlemmar i Stockholms Schackförbund har rätt att närvara och yttra sig men får inte rösta. Protokoll läggs löpande ut på hemsidan när de är justerade.

Mellan kongresserna har man styrelsemöten ungefär en gång i månaden utom under sommaren. Utskotten/kommittéerna har också möten däremellan efter behov och möjlighet.

Stadgar

Förbundets stadgar hittar du online här.

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)