Förbundet

Stockholms Schackförbund bildades den 28 januari 1911, och man firade 100-årsjubileum samma datum 2011 på Grodan/La Grenouille med många inbjudna gäster och med pompa och ståt.

Styrelsen består av 11 personer: 1 ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år i taget, medan övriga ledamöter väljs på två år (bortsett från eventuella fyllnadsval). Dessutom är kanslichefen ständigt adjungerad till styrelsemötena.

Man har två kongresser per år. Höstkongressen sker i november/december, och det är där och då det beslutas vilka som väljs in i styrelsen. Som uppföljning kommer sedan ett konstituerande möte i mitten av januari, där de olika rollerna i utskotten fördelas. För närvarande har styrelsen sju olika kommittéer/utskott med olika ansvarsområden: Tävlingsutskottet, Ungdomsutskottet, Schack4an/Skolkommittén, Informationsutskottet, PR- och sponsorutskottet, Ekonomiutskottet samt Riltonkommittén. Det finns en arbetsbeskrivning för varje kommitté/utskott.

Vårkongressen avslutar vårsäsongen och sker i slutet av maj eller början av juni. Där väljs ordförande till Riltonkommittén, som sedan tillträder inför Riltonturneringarna i december/januari.

Däremellan har man styrelsemöten ungefär en gång i månaden utom under sommaren. Utskotten/kommittéerna har också möten däremellan efter behov och möjlighet.

Alla registrerade klubbar har rätt att delta med sin representant i kongresserna. Varje representant har ett antal röster baserat på antalet klubbmedlemmar i respektive klubb. Man måste också i tid anmäla sitt deltagande i kongressen med ett underskrivet dokument för att få rösta.

Övriga medlemmar i Stockholms Schackförbund har rätt att närvara och yttra sig men får inte rösta. Protokoll läggs löpande ut på hemsidan när de är justerade.

Förbundets stadgar finns att hämta här.

Foto: Lars OA Hedlund