Tjänster

Nybörjarkurser, vuxna

Stockholm Schackförbund erbjuder regelbundet nybörjarkurser i schack för de som är intresserade av att lära sig schack och för de som redan kan pjäsernas gång lite grann och vill förkovra sig mer. Kurserna brukar hållas en gång varje halvår.

Nybörjarkurs

Kontakta Stockholms schackförbund
Telefon: 08 6693654
Epost: kansli@stockholmsschack.se
Kostnad: 200 SEK (fika ingår)

Nybörjarkurser för barn och ungdomar står som regel respektive klubb för. Du hittar förhoppningsvis en klubb i närheten på vår klubbisda.

Anpassade kurser & föredrag

Teambuilding? Allmänt intresserad av vår verksamhet? Specialintresse för olika schackområden? Vi  kommer ut till företag och organisationer och håller kurser och föredrag kring schack.

Anpassad kurs

Kontakta Stockholms schackförbund
Telefon: 08 6693654
Epost: kansli@stockholmsschack.se
Kostnad: offereras

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)