Tjänster

Nybörjarkurser

Stockholm Schackförbund erbjuder regelbundet nybörjarkurser i schack för de som är intresserade av att lära sig schack och för de som redan kan pjäsernas gång lite grann och vill förkovra sig mer. Kurserna brukar hållas en gång varje halvår.

Nybörjarkurs

Kontakta Stockholms schackförbund
Telefon: 08 6693654
Kostnad: 200 SEK (fika ingår)

Anpassade kurser & föredrag

Teambuilding? Allmänt intresserad av vår verksamhet? Specialintresse för olika schackområden? Vi  kommer ut till företag och organisationer och håller kurser och föredrag kring schack.

Anpassad kurs

Kontakta Stockholms schackförbund
Telefon: 08 6693654
Kostnad: offereras

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)