Distriktsledarkonferens i Uppsala

Benny Kellner, Jonas Sandbom och Tomas Silfver från Stockholms Schackförbund bevistade distriktsledarkonferensen som hölls i Uppsala i helgen (25-26 januari) där ledare från Umeå i norr och Malmö i söder samlades för att dryfta stora och små frågor. 

 

Foto_distriktsledarkonferens_25_25_januari_2020_foto_taget_av_Benny_Kellner
Benny Kellner, Jonas Sandbom och Tomas Silfver från Stockholms Schackförbund bevistade distriktsledarkonferensen som hölls i Uppsala i helgen (25-26 januari) där ledare från Umeå i norr och Malmö i söder samlades för att dryfta stora och små frågor. 

Skolschack och Sveriges Schackförbunds (SvSF) ekonomi stod högt på dagordningen och man kan konstatera att SvSF har en stark ekonomi, men att SvSF är starkt utlämnad till staten, regioner och kommuner för ekonomiska bidrag så man kan aldrig vara säker på vilka ekonomiska bidrag man får.

Det är också viktigt att ungdomarna som deltar i schackfyran och andra ungdomstävlingar att vi kan behålla dem inom schacket och att de fortsätter spela som juniorer och seniorer också. 

Jesper Hall informerade också om det tvååriga projektet ”Världsspråket schack” som snart avslutas.  Projektets syfte har varit att integrera nyanlända genom schacket.

Vi i Stockholm kan konstatera att vi är starkt organiserade med ett eget kansli för att kunna anordna tävlingar och ungdomsschack bland annat. I många andra distrikt finns ett knappt handfull schackklubbar som ska få verksamheten att dra runt. Vi måste dock ta hand om bra alla nya medlemmar som söker sig till en schackklubb.

Alla var överens om att det var bra att träffas och diskutera gemensamma spörsmål och hur vi går framåt att för att få fler att upptäcka det spännande spelet schack. Det var kul att två kvinnor bevistade konferensen för det behövs fler kvinnor inom schacket. I de nybörjarkurser som förbundet anordnat på Salongerna är det mest kvinnor som anmält sig.

Web-developer, ITSM-specialist, former decent chess player. Federation goth & General nerd.

Synpunkter? Något som inte funkar?

Maila: Informationsutskottet

Eller: skriv här (Klicka på “Logga in anonymt” eller skapa ett eget konto.)