Schack och poesi

Poesi och schack hör ihop och schack används ofta som metaforer både i litteraturen och på filmduken. Scenen i filmen Det sjunde inseglet där Max von Sydow spelar schack med döden är ju världsberömd.

Schackpoeten

Poesi och schack hör ihop och schack används ofta som metafor både i litteraturen och på filmduken. Scenen i filmen Det sjunde inseglet där Max von Sydow spelar schack med döden är ju världsberömd. Christer Johansson, schackspelare i Sällskapet, kallar sig ibland för Schackpoeten har gett ut en bok med sina dikter. Han har givit sitt tillstånd till att några av dem publiceras på Schackförbunds hemsida.