Stockholmsserien slutspelad

Till lagledare i Stockholmsserien

Stockholm Schackförbunds styrelse fattade i tisdags beslut om att Schacksalongerna ska vara fortsatt stängda under april månad, samt att Stockholmsserien får anses vara slutspelad och att den nuvarande tabellställningen får anses utgöra slutresultat. Upp och nedflyttningar kommer att ske i enlighet med den nuvarande tabellställningen. Vi tänkte redogöra här lite grann om bakgrunden till det fattade beslutet och hur vi ser på framtiden.

Tidigare under dagen hade Sveriges Schackförbund gått ut med instruktionerna om att schacktävlingar med deltagare från riskgrupper (+ 70 år och/eller underliggande sjukdom) skall inte genomföras fram till den 30 maj. Då många lag i Stockholmsserien har medlemmar som tillhör riskgrupperna var det inte något svårt beslut att fatta att årets serie får anses färdigspelad.  Även om corona situationen skulle förbättras så kommer sommaren sen och det är då svårt att få ihop fullt ordinarie lag då många har börjat åka bort på semester. Många skulle också säkert känna en stor motvilja mot att spela.

Förbundsstyrelsen fattade också beslut om att upp- och nedflyttning skall ske i enlighet med den nuvarande tabellställningen. Styrelsen motiverade sitt beslut med att det mesta av serien redan har spelats då sex ronder har spelats. Man kan därför anse att detta är slutresultatet. Undertecknad och suppleanten Lennart Gustafsson deltog inte i det senare beslutet då vi är jäviga så som medlemmar i SK Pjäsen som spelar i division 5.

Vi ser det också som viktigt att spel i Stockholms Schacksalonger börjar först då det anses säkert ur smittspridningssynpunkt. Då spelet upptas kommer vi att börja med individuella tävling i första hand där var och en av oss själva väljer  att spela schack på Salongerna.

Se nu till att sköta om er och var försiktiga så ses vi på Schacksalongerna senare i år.

Med vänliga hälsningar

Tomas Silfver
Vice ordförande
Ordförande Tävlingsutskottet

Stockholms Schackförbund
076-807 19 60

Hör följer Sveriges Schackförbunds instruktion till distrikt och klubbar.

Med anledning av den rådande krissituationen i det svenska samhället avseende Covid-19 ger Sveriges Schackförbund följande instruktion till distrikt och klubbar avseende planerade aktiviteter fram till den 30 maj:

· Schacktävlingar med deltagare från riskgrupper (70+ eller kroniskt sjuka) skall ej

genomföras.

· Pågående tävlingar med deltagande av personer i riskgruppen bör skjutas upp tills vidare.

· Lokala klubbtävlingar och ungdomsträning kan genomföras utan deltagande av riskgrupp, givet att Folkhälsomyndighetens direktiv åtföljs.

· Viktigt är att all verksamhet sker med hänsyn tagen till att minimera risk för spridning av Covid-19. Alla måste iaktta försiktighet och stanna hemma vid sjukdomssymptom. Sveriges Schackförbunds egna tävlingar som planerats genomföras under mars-april har alla ställts in, skjutits fram i tid eller kommer genomföras via digitala plattformar.

Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer   www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

Text: Tomas Silfver