Salongerna stängda t.o.m 30 april

Stockholms Schackförbunds styrelse har på sit tidigarelagda styrelsemöte 2020-03-24 beslutat att förlänga stängningen av Salongerna till och med 2020-04-30.

Det innebär att alla tävlingar och aktiviteter som skulle ha spelats på Salongerna under denna tid är inställda eller uppskjutna.
Det gäller till exempel Super Fun Girlz Cup, Compo Cup, Stockholmsmästerskapet, Stockholmsmästerskapet i blixt samt det planerade klubbledarmötet.

Det kan bli aktuellt med en ytterligare förlängning av stängningen av Salongerna. Beslut om det kommer i så fall fattas av styrelsen på ett styrelsemöte sen 23 april.

Text: Jonas Sandbom