Tjejmässa 2017

Den 6 december deltog Stockholms Schackförbund på den av Stockholmsidrotten och Stockholms Stads Idrottsförvaltning arrangerade tjejmässan i Tensta sim- och idrottshall. Stockholms Schackförbund  representerades av Linda von Fircks och Trino Paltzer. Arrangörerna meddelar att mässan besöktes av cirka 120 tjejer.

Text: Jonas Sandbom
Foto: Stockholmsidrotten

JGP-finalerna 2017

Tävlingen spelades på Salongerna 16-17 december
Vinnarna i de olika klassernas A-finaler blev:
A – FM Milton Pantzar, Täby SK
B – Amadeus Dåderman, Trojanska Hästen
C – Philip Sandberg, SK Rockaden
D – Harald Ljung, SS 4 Springare
E – Axel Falkevall, Trojanska Hästen
F – Max Isaksson, Trojanska Hästen
G – Viggo Sandulf, Trojanska Hästen
H – Matija Sakic, SK Rockaden

Max Isaksson, Trojanska Hästen vann klass F

Resultaten från klass A, B , C, D och E finns HÄR
och resultaten från klass F, G och H HÄR .

Text och foto : Lars OA Hedlund

Bilder från finalen tagna av Sam Westerholm kan ses här.

Nya evenemangshyror

Stockholms Schackförbunds styrelse har med anledning av den hyreshöjning som Stockholms Schackförbund fått för Stockholms Schacksalonger från och med 2018-10-01 tvingats besluta att höja evenemangshyran. Höjningen gäller från 2018-01-01.

För närmare besked kontakta Stockholms Schackförbunds kansli, 08-669 36 54.

Text: Jonas Sandbom

Stockholms Schackförbunds höstkongress 2017

Idag (2017-12-06) hölls Stockholms Schackförbunds höstkongress.

Stockholms Schackförbunds ordförande, Jan Wikander, började med att be kongressdeltagarna hålla en tyst minut för Arne Sannemark, Järfälla SS, och Gunnar Wahlberg, Nacka SIK, som avlidit sedan vårkongressen. Därefter berättade han vad som hänt i Stockholms Schackförbund under 2017.

Jan Wikander ny hedersledamot
Lennart Örnmarker, SK Rockaden, valdes till kongressordförande och Jonas Sandbom, SK Rockaden, valdes till kongressekreterare.

En motion från Björn Löwgren, Seniorschack Stockholm, behandlades och efter en längre debatt beslöt kongressen, med röstsiffrorna 27-10, att avslå motionen.

Kongressen gav styrelsen i uppdrag att se över stadgarna.

Valberedningen hade efter den avgående ordföranden Jan Wikander beslutat att föreslå Björn Gambäck, Kristallens SK, till ny ordförande. Kongressen valde Björn Gambäck till ny ordförande.

Övriga Styrlseledamöter blev Tommy Bech-Kristensen, Kungstornet, Linda von Fircks, SK Rockaden, Lars OA Hedlund, Wasa SK, Benny Kellner, Stockholms SS, och Martin Skjöldebrand, Tyrsö SK, Lennart Gustavsson, SK Pjäsen, (1:e suppleant) och Tomas Silfver, SK Pjäsen, (2:e suppleant).

Kongressen beslöt att byta revisionsbyrå. Till ny revisor valdes Terese Ingman och till revisorsuppleant valdes Karl Ingman. Båda från revisionsbyrån Complett Redovisning och Revision.

En ny valberedning valdes: Svante Wedin (sammankallande), Inger Hedman, Axel Ornstein och Lennart Smith (suppleant).

Till sist utsåg en enig höstkongress, på förslag av styrelsen, den avgående ordföranden Jan Wikander till Hedersmedlem i Stockholms Schackförbund.

Text: Jonas Sandbom
Foto: Lars OA Hedlund