Stockholms Schackförbunds höstkongress 2019

Som tidigare meddelats äger Stockholms Schackförbunds Höstkongress rum den 11 december 2019, se nedan. Observera att eventuella motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2019-10-30.

Stockholms Schackförbunds styrelse beslöt på det konstituerande mötet 2019-01-18 datum för Stockholms Schackförbunds vår- respektive höstkongress 2019.

  • Vårkongressen 2019 äger rum 2019-06-11 (eventuella motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2019-04-30)
  • Höstkongressen 2019 äger rum 2019-12-11 (eventuella motioner ska vara kansliet tillhanda senast 2019-10-30)

Text: Jonas Sandbom